Psychosociálna podpora klientom DSS

Psychosociálna podpora klientom DSS 

Ako nestratiť kontakt v období núdzového stavu, čo v praxi znamená pozastavenie poskytovania ambulantných sociálnych služieb priamo v zariadení ? Od polovice marca v súlade s nariadeniami vlády SR , ktoré súvisia s ochorením COV 19, poskytujeme sociálne služby formou poradenstva, psychosociálnej podpory prostredníctvom telefonických hovorov, videochatov i krátkych návštev v domácom prostredí. Nestrácame kontakt s našimi klientami, ktorí nám poskytujú adekvátnu spätnú väzbu a súčasne odpoveď, že každá snaha pomôcť inému v rozsahu v akom to potrebuje, dáva nášmu poslaniu zmysel.