Úspešný projekt aktivizačných činností v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých – sociálne stredisko SČK

Úspešný projekt aktivizačných činností v DSS

V priebehu roka 2019 (máj – november ) boli vďaka projektu, ktorý podporilo mesto Banská Štiavnica  realizované aktivizačné činnosti u klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých sociálneho strediska SČK v B. Štiavnici, ktoré boli zamerané na zdravotnú rehabilitáciu, kultúrnu a rekreačnú činnosť. V mesiacoch jún a september klienti nášho zariadenia absolvovali rekreačný ozdravovací pobyt na Chate Lodiar na Počúvadle. Od mája do novembra boli v zariadení poskytované pravidelné masáže.Obohatením našich denných aktivít bolo niekoľko stretnutí s muzikoterapiou, ktorú viedol certifikovaný terapeut. Rovnako zaujímavý bol pre nás výlet do Kremnice, kde sme spoločne navštívili Mincovňu., či návšteva divadelného predstavenia v Divadle JGT vo Zvolene. Všetky spomenuté aktivity, priniesli našim prijímateľom sociálnych služieb nielen spestrenie ich denných programov, ale predovšetkým priniesli želaný výsledok a to priaznivý vplyv na všetky zložky osobnosti a jej rozvoj. Uvedené aktivity boli veľmi dobre prijaté nielen našimi klientmi, ale aj ich rodičmi. Tak možno povedať, že aj vďaka poskytnutému finančnému príspevku z rozpočtu mesta Banská Štiavnica sa úspešnou realizáciou projektu podarilo podporiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na území nášho mesta. Ďakujeme za klientov DSS a celý pracovný kolektív.