Oslava 100 výročia založenia SČK

Oslava 100 výročia založenia SČK