Z činnosti ÚzS SČK Banská Štiavnica v roku 2020

Činnosť ÚzS SČK v Banskej Štiavnici v obrazovej skratke