Je to v našich rukách

Tlačová správa

Bratislava, 10. február 2021Je to v našich rukách. Jednoduchý slogan 26. ročníka Valentínskej kvapky krvi. Záleží na každom z nás, ktorí môžeme darovať krv, či jej bude dostatok. Kampaň Slovenského Červeného kríža zameraná na bezpríspevkové darcovstvo krvi sa začína 15. februára 2021 a potrvá do 19. marca 2021.

Cieľom celoslovenských kampaní je už viac ako štvrťstoročie získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných darcov krvi pre Slovensko. „Darovanie krvi je prejavom spolupatričnosti k druhému človeku, často neznámemu. I toto je posolstvo našich kampaní,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv na  pracoviskách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.  

„Ani počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Ak ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choďte darovať krv. Overte si však, ako je to vo vašom meste – v rámci protiepidemiologických opatrení je možné, že sa na odber krvi budete musieť objednať. Nenechajte sa však odradiť, pomôžete tak iným,“ dodáva Zuzana Rosiarová.


*
Kampaň Valentínska kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.
  

Protiepidemiologické opatrenia súvisiace s darovaním krvi

  • Na odber krvi na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR je potrebné telefonicky sa objednať na presný dátum a hodinu – predchádza sa tým zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.
  • Darca musí mať ochranné rúško alebo jeho náhradu, pri vstupe na odberové miesto si vydezinfikuje ruky a bude mu odmeraná teplota.
  • Pred bežným postupom darovania krvi každý darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19.  
  • Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19,  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku testovania na koronavírus. 
  • Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po očkovaní.   
  • V prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.  

Viac informácií: https://redcross.sk/korona/darovanie-krvi-pocas-epidemie-covid-19/   

Kontakt pre médiá:

Silvia Kostelná

Slovenský Červený kríž

silvia.kostelna@redcross.sk

0902 934 008

Ďalšie články