Kampaň k svetovému dňu boja proti AIDS 2019

Kampaň k svetovému dňu boja proti AIDS 2019

Tlačová správa

Kampaň k Svetovému dňu boja proti AIDS 2019

Bratislava, 28. november 2019 – Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža v tento deň upozorňuje na možnosti i potrebu prevencie aj národnou súťažou pre stredoškolákov, ktorá už tento rok oslavuje úspešných 5 rokov. Zároveňmladí ľudia vykročia do ulíc slovenských miest a Sviečkovým pochodom a vytvorením živých stužiekvyjadria solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto oblasti zameriavajú. V priestoroch KC Dunaja v Bratislave sa v piatok 29. novembra 2019 stretne 10 družstiev z celého Slovenska na Národnej súťaži HIV/AIDS prevencie pre stredné školy – najlepších riešiteľov online kola súťaže. Do online kola sa zapojilo viac ako 70 stredných škôl z celého Slovenska. Súťaž pripravila Mládež SČK a stredoškoláci si v nej porovnajú svoje vedomosti o víruse HIV, spôsobe prenosu i ochrane a budú mať tiež možnosť prejaviť svoju kreativitu.

Sviečkové pochody v týchto dňoch organizujú mládežníci SČK vo viacerých mestách. Po celoslovenskej súťaži v Bratislave sa k jej účastníkom pridajú ďalší mladí ľudia, aby v uliciach hlavného mesta upozornili verejnosť na túto problematiku a prejavili solidaritu ľuďom, ktorí žijú s HIV/AIDS.

Na Námestí SNP v Bratislave dňa 29.novembra o 15tej hodine vytvoríme spoločne živú stužku.

Sviečkový pochod 2019 – aktivity kampane Územný spolok SČK Deň konania Čas stretnutia Aktivita Miesto-trasa Bratislava 29. 11. 2019 15:00 Živá stužka Vytvorenie živej stužky na Námestí SNP za účasti súťažiacich Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia Košice 3. 12. 2019 18:30

Sviečkový pochod Hlavné námestie-koniec pri Immaculate Liptovský Mikuláš 29. 11. 2019 17:00

Sviečkový pochod Začiatok STOP SHOP- spoločný pochod na Námestie osloboditeľov Nové Zámky 28. 11. 2019 16:00

Sviečkový pochod Železničná stanica – autobusová stanica – Gymnázium – Hlavné námestie Levice 29. 11. 2019 16:00

Sviečkový pochod Námestie hrdinov Žiar nad Hronom 29.11.2019 15:30

Živá stužka Námestie Matice Slovenskej Topoľčany

Vytvorenie živej stužky na Gymnáziu J.Jesenského v Bánovciach nad Bebravou Svidník 28.11.2019 13:30

Sviečkový pochod Od gymnázia do centra mesta v Giraltovciach cez Dukelskú ul.

Kontaktné osoby za Slovenský Červený kríž: Viktória Šutová, koordinátorka HIV/AIDS prevencieMládeže SČK – 0907 454 266

Ďalšie články