Miestne spolky

V  Územnom spolku SČK Banská Štiavnica  pracuje  6  miestnych spolkov:

1) MS Svätý Anton, predsedníčka:  Anna Rihová
2) MS Banská Štiavnica Nemocnice a polikliniky, predsedníčka: Bc. Soňa Ondrušková
3) MS Banská Štiavnica  č. 1, predsedníčka: Ing. Viera Hlinková
4) MS Baďan, predsedníčka: Ľudmila Drozdová
5) MS pri DSS SČK v Banskej Štiavnici, predsedníčka: Mária Mičková
6) MS Beluj, predsedníčka: Mária Borošková