Nový kurz opatrovania

Už čoskoro otvára Územný spolok  SČK v Banskej Štiavnici nový Kurz opatrovania. Podrobnejšie informácie o obsahu kurzu nájdete v sekcii Kurzy.http://banskastiavnica.redcross.sk/kurz_opatrovania

Ďalšie články