POZOR !!! ZMENA MIESTA VÝDAJA POTRAVINOVEJ POMOCI

 

UPOZORNENIE !

Upozorňujeme občanov na zmenu miesta výdaja  potravinovej pomoci 16. 3. 2020  na Sládkovičovej ulici 15  – Požiarna zbrojnica, Banská Štiavnica. 

Potravinová pomoc B. Štiavnica – Zmena miesta výdaja balíkov

Ďalšie články