prevencia COVID-19

Z usmernenia  hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti  s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, vyberáme  niektoré časti. Charkteristika ochorenia a definíciu osôb  vkontakte (osoby podozrivé z nákazy) s príkladmi. Informáciu zdieľame, aby ste vedeli ako sa vírus šíri, kedy je vysoké riziko prenosu a prečo je dobré dodržiavať opatrenia a nie ich spochybňovať.

1. Charakteristika ochorenia 
 
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka. Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je uvedená na webovej stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019ncov-cases.  
 

3. Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy) Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície. 
 
3.1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície): 
 
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje: 
– Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19.

– Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr. podaním rúk).

– Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).

– Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút.

– Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.

– Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP. 
    
– Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom  kontakte). 

3.2. Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície): 

Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje: 
– osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,

– osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,

– osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy.

Veľa zdravia všetkým.

 

Ďalšie články