Test IgM a IgG protilátok

Informácia o teste

Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA je fluorescenčné imunostanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických látok proti SARS-CoV-2 prítomných v ľudskej krvi. Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA sa používa s analyzátormi STANDARD F vyrobenými spoločnosťou SD BIOSENSOR. Tento test je určený na profesionálne diagnostické použitie in vitro (mimo tela) a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie SARS-CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčnej fáze s klinickými príznakmi infekcie SARS-CoV-2. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningového testu. Mali by sa vykonať špecifickejšie alternatívne diagnostické metódy, aby sa získalo potvrdenie infekcie SARS-CoV-2 (napr. PCR test).

Ako prebieha testovanie?

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

  1. Odobranie vzorky kapilárnej krvi z prsta.
  2. Vyhodnotenie testu – 15 minút.

Čo sú IgM a IgG protilátky?

IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia COVID-19, približne od 14. dňa. Tvoria sa aj u ľudí bez klinických príznakov infekcie SARS-CoV-2 alebo po očkovaní. Pretrvávajú v organizme niekoľko mesiacov až rokov po infekcii. Dávajú preto odpoveď, že ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi alebo bez nich.

Tvorba IgM protilátok je možná už od 5. dňa po objavení symptómov ochorenia, najčastejšie však medzi 10. – 13. dňom po nástupe príznakov alebo po očkovaní. Prítomnosť týchto protilátok môže svedčiť o akútnej infekcii nie sú však jej priamym dôkazom.

IgM sa postupom času preklápa na IgG.

Vyšetrenie IgG aj IgM v žiadnom prípade neslúži ako náhrada PCR testu z výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať:

  • už prekonanú infekciu v minulosti (min. pred 3 – 4 týždňami)
  • bezpríznakovú infekciu s negatívnym výsledkom PCR testu
  • vytvorenie látok po očkovaní

Ak máte akékoľvek z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára.

Otestovať sa na protilátky môžete každý pracovný štvrtok od 13:00 do 14:00 hod na Územnom spolku SČK v Banskej Štiavnici, ul. Bratská 9 zatiaľ bez objednania.

V prípade záujmu o testovanie väčšej skupiny, prídeme vykonať IgM a IgG testy aj do Vašej spoločnosti  / organizácie.

Test protilátok COVID-19

Ďalšie články