Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s COVID – 19

Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s výskytom akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 – nCoV) 
 
V Čínskom  meste Wuhan bol potvrdený nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý spôsobuje vážne akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest a zápal pľúc (COVID-19). Ochorenie sa prenáša aj z človeka na človeka vzduchom. Nové prípady ochorení stále pribúdajú  v Číne i v celom svete. Pribúdajú aj v Európe a to nie len u turistov, ktorí Čínu navštívili, ale zaznamenané  boli i  lokálne prenesené infekcie. Oblasť,  kde došlo k lokálnemu prenosu infekcie koronavírusom 2019-nCoV  a počet  prípadov  prenosu sa kontinuálne  zvyšuje je podľa ECDC definovaná ako „oblasť s prebiehajúcim prenosom infekcie v komunite“.   
 
Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny alebo  oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite mimo Európy platí: 
 
1.  Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení oblasti (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV….). 2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby). 3. Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej) , nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým. 
 
Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie  COVID-19 v komunite v Európe platí: 
 
1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 14 dní po opustení oblasti. 2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby). 3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s  chorým  človekom  nakazeným  týmto  koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej), nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým. 4. Darca, ktorý pracuje v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19 v komunite,  je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania. 
 
 
 
Posledná aktualizácia 3.3.2020  

Ďalšie články