Zamestnanci

Mgr. Emília Jányová Lopušníková, riaditeľka Územného spolku SČK, Banská Štiavnica

Alena Smutná, ekonómka Územného spolku SČK, Banská Štiavnica

Mgr. Andrea Kočalková, pracovníčka pre sociálne služby

Iveta Lauková, referentka pre sociálne a zdravotné činnosti

Helena Turcerová, opatrovateľka

Valéria Mališová, opatrovateľka