Zamestnanci

Bc. Jozef Malatinec, riaditeľ Územného spolku SČK, Banská Štiavnica

Alena Smutná, ekonómka Územného spolku SČK, Banská Štiavnica

Mgr. Andrea Kočalková, pracovníčka pre sociálne služby

Iveta Lauková, referentka pre sociálne a zdravotné činnosti

Bc. Daniela Debnárová, opatrovateľka

Valéria Mališová, opatrovateľka