Zamestnanci

Emília Jányová Lopušníková, riaditeľka Územného spolku SČK, Banská Štiavnica

Alena Smutná, ekonómka Územného spolku SČK, Banská Štiavnica

Mgr. Andrea Kočalková, pracovníčka pre sociálne služby

Iveta Lauková, referentka pre sociálne a zdravotné činnosti

Oľga Zigová, inštruktorka sociálnej práce

Valéria Mališová, opatrovateľka