Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Bardejov

Hurbanova 18
085 01 Bardejov

IČO: 00416177
DIČ: 2020624991
IBAN: SK40 0200 0000 0000 0133 1522

Napíšte nám

Spolky