Miestne spolky

Podľa Stanov SČK miestny spolok tvorí najmenej 5 členov. Nový miestny spolok zakladajú individuálni členovia SČK na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zároveň zvolia predsedu MS SČK. Miestny spolok vznikne dňom registrácie a zanikne dňom zrušenia registrácie. Registráciu vykonáva príslušný územný spolok, ktorý vedie aj evidenciu miestnych spolkov. Hlavným poslaním MS SČK je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK. MS SČK sú aj kluby darcov krvi.
 

MS SČK ÚzS Bardejov

  1. MS SČK Bardejov 110. MS SČK Kamienka
  2. MS SČK Bartošovce11. MS SČK Nová Ľubovňa   
  3. MS SČK Bartošovce KDK12. MS SČK Jakubany
  4. MS SČK Bardejov13. MS SČK Lopúchov
  5. MS SČK Koprivnica14. MS SČK Buclovany
  6. MS SČK Nižná Voľa15. MS SČK Podolínec
  7. MS SČK  Zborov16. MS SČK Hankovce
  8. MS SČK Tarnov   17. MS SČK Hažlín
  9. MS SČK Vaniškovce