Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc

„Najhoršie, čo môže laik pri prvej pomoci urobiť, je neurobiť nič.“  Viliam Dobiáš
 
To je krátka odpoveď  Slovenského Červeného kríža na mnohé otázky k poskytnutiu prvej pomoci pri autonehodách. A tak máme dve možnosti. Môžeme absolvovať kurz prvej pomoci a byť pripravený, alebo veriť, že nám sa niečo také stať nemôže. Mnohí si vyberáme druhú možnosť,  možno preto štatistika hovorí, že len 5 % Slovákov dokáže naozaj poskytnúť prvú pomoc. 
 
Ak hovoríme o prioritách v poskytovaní prvej pomoci, v stručnosti hovoríme o:
– ochote pomôcť
– vlastnej bezpečnosti pri jej poskytovaní
– správnom vyhodnotení situácie
– rozvážnej komunikácii so záchrannými zložkami na telefonickej  linke 112.
 
Ochota pomôcť
Niekedy zatelefonovanie na linku 112 nestačí, niekedy naozaj treba byť „akčnejší“ a pomoc musí byť konkrétna. 
 
Vlastná bezpečnosť
Najdôležitejšou osobou pri poskytovaní prvej pomoci je bezprostredný svedok nehody, úrazu. Videl, čo sa stalo, nestráca čas. Musí sa však chrániť pred nebezpečenstvom.  Aby sa z jedného zachraňovaného nestali veľmi rýchlo dvaja. Hovoríme o: 
– bezpečnosti prostredia ( auto, domácnosť, voda, plyn, elektrina, zosuv pôdy)
– zhodnotení príznakov úrazu, stavu vedomia, dýchania a prítomnosti krvácania
– samotnom poskytnutí prvej pomoci, napr. stláčanie hrudníka, záchranné dýchanie, zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha
– privolaní záchranných zložiek
Pamätajte!
– zastavujem aspoň 10 – 15 metrov od nehody v smere jazdy
– nechám zapnuté stretávacie svetlá, dám si reflexnú vestu ešte pred vystúpením z auta
– na diaľnici nepreliezam stredové zvodidlá bez obojsmerného zastavenia premávky 
– myslím na to, že ak je auto na kopci, môže sa zosunúť
– skontrolovať, či pri nehode neboli poškodené elektrické vedenie a nie je spadnuté pri aute, ak áno, nahlásim na linke 112
 
Správne vyhodnotenie situácie
Vo všeobecnosti je dobré vedieť, že pri akomkoľvek úraze, nielen pri autonehode, poskytujeme prvú pomoci v tomto poradí:
1. zastavené dýchanie a krvný obeh
2. veľké vonkajšie krvácanie
3. bezvedomie
4. šok
5. ostatné poranenia – popáleniny, poranenia kostí, kĺbov, rany 
Prvú pomoc poskytujeme na základe zistených príznakov, nie podľa situácie. Aj autonehoda môže mať rôzne následky od „pokrčených plechov“ a narazeného kolena spolujazdca až po veľmi vážne poranenia, ktoré vyžadujú resuscitáciu, alebo použitie hmatu na vybratie postihnutého z vozidla. Tak aj úrazy majú rôzne stupne. 
 
Komunikácia so záchrannými zložkami
Nezabudnite. Snahou každej posádky ZZS je prísť na miesto udalosti čo najrýchlejšie. Poveternostné vplyvy, hustota a ohľaduplnosť vodičov, vzdialenosť od posledného pacienta ovplyvňujú čas, pokiaľ prídu na miesto autonehody. A tak ste možno ten človek, ktorý môže zachrániť život neznámemu, ktorý na ceste k rodine potrebuje pomoc. Držíme Vám palce! 
 
Kurz prvej pomoci môžete absolvovať vo výučbových centrách Slovenského Červeného kríža na celom Slovensku.
 
Zdroj: 5P Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov – autor: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., 

Pracovníci a dobrovoľníci SČK budú v týchto dňoch opäť na slovenských cestách zisťovať, aké sú vedomosti a zručnosti vodičov pri poskytovaní prvej pomoci. Zopakujte si základné zásady pri poskytovaní prvej pomoci pri autonehodách.

Ďalšie články