8 hodinový kurz prvej pomoci

8 hodinový kurz prvej pomoci

Slovenský Červený kríž je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. S09891-2021-OZV-14 zo dňa 12.10.2021.

Pre koho je kurz určený

– pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

– pre firmy

– pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci

Obsah kurzu (hlavné témy)

– úvod do prvej pomoci – zásady poskytovania,

– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch

– prvá pomoc pri náhlych stavoch

– prvá pomoc pri úrazoch

– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky

– záver kurzu, záverečné skúšky

Počet účastníkov kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet je 10 osôb a maximálny 15 účastníkov.

Miesto konania kurzu

Školiace priestory v budove Územného spolku SČK Bratislava – mesto na Miletičovej 59 v Bratislave.

Parkovanie pre účastníkov nie je vyhradené, možnosť využitia parkovacích miest v okolí bytových domov.

Trvanie kurzu

8 vyučovacích hodín (1 deň)

Účastnícky poplatok

Cena kurzu je 36€/ osoba.

Prihlásenie na kurz

Prihlásiť sa na kurz a pozrieť si voľné termíny viete TU. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pripomienok nás kontaktujte na edu.ba@redcross.sk.