Kurz opatrovania detí

V októbri organizujeme kurz opatrovania detí v Bratislave

Kurz je akreditovaný Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Rozsah kurzu je 226 hodín, ukončený je skúškami.  Úspešní absolventi kurzu obdržia „Osvedčenie o získanom vzdelaní“.

Teoretická a praktická výučba, vrátane skúšok (teda celý kurz okrem odbornej stáže) bude prebiehať v priestoroch Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava – mesto  na Miletičovej 59 v Bratislave v popoludňajších hodinách (16-18.30 h), event. v prípade záujmu aj v sobotu (podľa dohody lektorov a účastníkov).

Cena kurzu je 300,- €

Najbližší kurz začína 23.10.2017

Trvanie kurzu je do 19.12.2017,  vrátane odbornej praxe. Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť.

Záujemcovia, prosím kontaktujte nás na:

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Bratislava – mesto
Miletičova 59
821 09 Bratislava
Kontakt:
tel.:  + 421 2  53 41 22 55
fax.:  + 421 2 53 41 22 55
 e-mail: krv.ba@redcross.sk