Ďakujeme za podporu Nadácii VÚB

Ďakujeme Nadácii VÚB za podporu pri zakúpení jedného z najmodernejších defibrilátorov a náhradných batérií. AED budú naši zdravotníci používať pri asistenčných službách na hromadných podujatiach a naši školitelia a tréneri prvej pomoci pri kurzoch a školeniach.

Na Slovensku vie účinne poskytnúť prvú pomoc len 5% obyvateľstva. Je to alarmujúca štatistika. Každému z nás sa môže raz stať, že skolabuje a ostatní ho len prekročia, v tom najlepšom prípade zavolajú záchranku a budú čakať, kým mozog človeka v bezvedomí bude beznádejne a nenávratne umierať. Raz možno dosiahneme stav, že človeka neprekročia, ale strhnú z prvej steny defibrilátor a oživia ho. Preto budeme aj naďalej robiť kurzy a školenia prvej pomoci, ukážky prvej pomoci pre verejnosť, teambuildingy s témou prvej pomoci – aj s pomocou defibrilátora zakúpeného z prostriedkov Nadácie VÚB.

Ďakujeme Nadácii VÚB, že nám pomáha pomáhať a zachraňovať ľudí v núdzi!

Ďalšie články