Ďakujeme, že nám pomáhate

Úprimne ĎAKUJEME kozmetickej firme Mary Kay za poskytnutie darčekov ako odmeny pre ocenených mnohonásobných bezplatných darcov krvi. Kozmetické balíčky od firmy Mary Kay dostanú darcovia spolu s medailami na Slávnostnom udeľovaní plakiet prof.MUDr. Janského a medaily prof.MUDr.Kňazovického za viac ako 100 odberov – dňa 29.6.2016 v Bratislave. Veľká vďaka a úcta patrí mnohonásobným darcom krvi za záchranu životov a firme Mary Kay zato, že nám pomáha pomáhať.

Dar od Mary Kay pre darcov krvi

Ďalšie články