Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb poskytuje služby v budove Slovenského Červeného kríža, územného spolu Bratislava-mesto, ktorá sa nachádza v tichom prostredí Ružovej doliny s možnosťou trávenia pobytu i v záhrade – parku, ktorý je priľahlou súčasťou celej budovy. Pre prijatıe do zariadenia je potrebné požiadať Bratislavský samosprávny kraj. Po vydaní posudku na odkázanosť je potrebné prísť na Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto na Miletičovu 59, kde bude klient prijatý do zariadenia.

Bližšie informácie poskytneme osobne na SČK, Miletičova 59, 821 09 Bratislava, prípadne telefonicky na čísle +421 2 534 122 55.