Bezpečnosť na cestách

V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru – 9. júla 2014 ukážky prvej pomoci pre vodičov v cestnej premávke a kontrola autolekárničiek.