Celoslovenská súťaž SČK v poskytovaní prvej pomoci 2015

Celoslovenskej súťaži SČK družstiev prvej pomoci dospelých – XXIII. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka v Banskej Bystrici sa zúčastnili 4 družstva z Bratislavy