Ďalšia návšteva z Rakúskeho ČK

Druhá návšteva 18. decembra 2014 z Rakúskeho ČK v zariadení Domova sociálnych služieb územného spolku bola spojená aj s malým prekvapením. Pracovníci R ČK priniesli klientom drobné upomienkové predmety.