Jakubák 25. apríla 2015 – Dobrý trh

Ukážky prvej pomoci, merianie telesných hodôt, prezentácia činnosti Slovenského Červeného kríža…