Letné oceňovanie darcov krvi v Bratislave

V Bratislave 29. 6. 2016 na Miestnom úrade Ružinov boli ocenení darcovia krvi a dobrovoľníci Územného spolku SČK Bratislava-mesto