Návšteva z Rakúskeho červeného kríža

Na návštevu do zariadenia Domova sociálnych služieb pri Slovenskom Červenom kríži, územného spolku Bratislava-mesto prišli 4. decembra 2014 zástupcovia Rakúskeho červeného kríža z oblasti Burgenland.