Oceňovanie darcov krvi v Bratislave

V Bratislave sme 25. novembra 2015 viacnásobným darcom krvi slávnostne odovzdali plakety Jana Janského a medaily Jána Kňazovického.
Na oceňovaní sa zúčastnili prezident SČK Viliam Dobiáš, hlavná lekárka Národnej transfúznej služby Klára Sviteková, oceňovania sa zúčastnili aj starostovia bratislavských mestských častí.