Svetový deň darcov krvi 2015

Dobrovoľní darcovia krvi z Bratislavy prišli darovať krv na NTS SR Kramáre 12. 6. 2015 a zapojili sa do akcie „Naskoč na našu vlnu“ v rámci Svetového dňa darcov krvi 2015.