Ukážky prvej pomoci v Mestskej časti Bratislava-Lamač

Miestnemu spolku SČK Lamač sa aj tento rok podarilo zabezpečiť dobrovoľníkmi SČK ukážky prvej pomoci pre žiakov Základnej školy Malokarpatské námestie v Lamači