Valentiska kvapka krvi 2016

Odbery krvi počas Valentínkej kvapky krvi 2016 a odovzdávanie Valentínskych pohľadníc na Oddelení klinickej hematológie a transfuziológie Národného onkologického ústavu