Harmonogram dňa DSS

6:30 – 9:30
Príchod klientov do zariadenia DSS
Klientom sú podávané v tomto čase raňajky

9:15 – 10:30
Pracovné činnosti podľa týždenného plánu aktivít
Aktivity sú zamerané na záujmy klienta a individuálneho prístupu k nim.

10:40 – 11:15
Prechádzky po okolí (v jesennom a zimnom období)
Práca v záhrade DSS, športové aktivity, pestovateľské, hrové činnosti, pohybové činnosti spojené s kognitívnymi funkciami (v jarnom a letnom období)

11:35 – 12:00
Obed v budove DSS

12:10 – 14:00
Dokončovanie začatých činností a prác

14:00 – 15:30
Relaxačné počúvanie hudby, rozprávanie o aktuálnej alebo náhodne vybranej téme