Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava – mesto
Miletičova 59
821 09 Bratislava

IČO: 00584410
DIČ: 2020835102
IBAN: SK35 0200 0000 0000 1383 0062

Napíšte nám

Spolky