Kurz opatrovania február-marec 2016

Kurz opatrovania so začiatkom 1. februára 2016 o 15.00 hod. na ktorý má Slovenský Červený kríž vydanú akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č: č. s. 73/2010-I/20, č. z. 22929/2010 zo dňa 14. 4. 2011; č. s. 8688/2013-M_OSS, č. z. 13227/2013 zo dňa 13. 3. 2013; č. s. 4275/2015-M_OSS, č. z. 10346/2015 zo dňa 2. 3. 2015 sa môžte už prihlásiť. Kurz prebieha v učebni Slovenského Červeného kríža, územný spolok Bratislava-mesto na Miletičovej ulici 59 v Bratislave. Rozsah výučby je 226 vyučovacích (45 min.) hodín a kurz končí 31. marca 2016 záverečnou skúškou. 

Najbližší Kurz opatrovania konaný v Bratislave sa začne 1. feburára 2016

Ďalšie články