Kurzy prvej pomoci

Obsah a pokyny k 8h kurzu
Obsah
:

– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch a úrazoch
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri zlomeninách
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záver kurzu, záverečné skúšky

Aké potvrdenie získate?
Tento kurz je akreditovaný a po úspešnom zložení skúšok Vám bude vystavené potvrdenie o absolvovaní na základe platnej akreditácie (využiteľné pre potreby autoškoly, BOZP…)  

Obsah a pokyny k 33h kurzu
Obsah:

– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostiach a stavoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR
– záver kurzu, záverečné skúšky

Aké potvrdenie získate?
Tento kurz je akreditovaný a po úspešnom zložení skúšok Vám bude vystavený Európsky certifikát, ktorého akreditáciu schválila Medzinárodná federácia ČK/ČP. Platnosť certifikátu je 3 roky, po skončení platnosti je možné absolvovať preškolenie.

Ako nás nájdete?
Ak prichádzate MHD
Zastávka Miletičova – čísla spojov 42, 70, 71, 72 

Ak prichádzate autom
Lokalita Ružová dolina – Delfín je zaradená do zóny celomestského parkovania PAAS. Bližšie informácie o parkovaní návštevníkov v tejto zóne nájdete na www.paas.sk

Čo si so sebou priniesť? 
Na kurz si stačí priniesť písacie potreby, odporúčame pohodlné oblečenie, ktoré Vám nebude brániť v praktickom nácviku.

Kedy prísť na kurz?

Váš príchod očakávame 5-10minút pred začatím kurzu.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať: