Naše dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú nosným pilierom nášho územného spolku Bratislava-mesto, ako aj celého národného hnutia Červeného kríža. Vďaka dobrovoľníkom a ich ochote nezištne pomáhať sa môžeme venovať rôznym aktivitám, ktoré následne prinášajú pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Dobrovoľnosť je aj jedným zo siedmich princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sa riadia nielen dobrovoľníci, ale aj členovia a pracovníci Červeného kríža.

„…Princíp dobrovoľnej služby znamená humanitárnu motiváciu všetkých ľudí, ktorí v Hnutí pracujú, či už sú za to platení alebo nie. Členovia Hnutia nemajú iný motív ponúkania podpory ako túžbu pomôcť: čo značí silné vyhlásenie solidarity. Rozsiahla sieť dobrovoľníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca je jedinečná a zabezpečuje, že pomoc dostanú ľudia na celom svete. Je zdrojom iniciatívy a inšpirácie pre mnohé iné humanitárne snahy; zároveň poskytuje neoceniteľné informácie o miestnych súvislostiach a najvhodnejšom spôsobe pomoci ľuďom v núdzi.“

Naše hlavné dobrovoľnícke aktivity sú zamerané na prvú pomoc. V rámci tejto oblasti sa ako dobrovoľník/čka vieš zapojiť do:

 • Zdravotné asistenčné služby – ako Slovenský Červený kríž chodíme zabezpečovať zdravotný dozor na rôzne športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Služby vedú naši skúsení dobrovoľníci, no Ty sa vieš pri nich zaúčať na službách ako zácvik a následne sa vieš prepracovať na samostatného dobrovoľného zdravotníka. Na to, aby si mohol/hla vykonávať túto aktivitu, musíš:
  • Mať ukončené zdravotnícke vzdelanie (stredoškolské alebo vysokoškolské) alebo
  • Byť študentom medicíny aspoň 4. ročníka a vyššie alebo
  • Mať absolvovaný 33h kurz prvej pomoci (v prípade záujmu sa vieš prihlásiť TU, ďalšie info o našich kurzoch nájdeš TU).

 • Ukážky prvej pomoci – pre školy, škôlky a firmy organizujeme tiež ukážky prvej pomoci – prezentáciu teórie spojenej s praktickými demonštráciami a cvičeniami prvej pomoci, s použitím našich figurín, lekárničiek a iných pomôcok. Na to, aby si mohol/hla vykonávať túto aktivitu, musíš:
  • Mať ukončené zdravotnícke vzdelanie (stredoškolské alebo vysokoškolské) alebo
  • Byť študentom medicíny aspoň 4. ročníka a vyššie alebo
  • Mať absolvovaný 33h kurz prvej pomoci (v prípade záujmu sa vieš prihlásiť TU, ďalšie info o našich kurzoch nájdeš TU).
  • + mať tréning ukážok prvej pomoci, ktorí organizujú naši tréneri PP (viac info edu.ba@redcross.sk).
 • Súťaže a nácviky prvej pomoci
  •  Sme veľmi hrdí na to, že naši motivovaní dobrovoľníci sa zapájajú do celoslovenských súťaží a cvičení (napr. UHPO). Priestor nechávame každému, kto je aktívny a je ochotní trénovať a nebojí sa reprezentovať náš územný spolok.
 • Tréningy prvej pomoci
  •  Tréningy prvej pomoci sa konajú každý piatok v školskom roku o 16:00 na Miletičovej 59. Pokiaľ je tréning zrušený, dávame to vedieť na našej neoficiálnej fb stránke Červenokrižiaci ( neoficiálna stránka ).
  • Pokiaľ máš záujem, neváhaj sa prísť pozrieť, radi Ťa uvidíme 🙂
 • Humanitárna pomoc – dobrovoľnícke aktivity, ktoré realizujeme v krízových situáciách (napr. ukrajinská kríza), ktoré nevieme dopredu predpovedať. V takom prípade kontaktujeme našich dobrovoľníkov a tí nám pomáhajú zabezpečovať činnosti, ktoré sú v danej situácii potrebné.
 • Iné dobročinné aktivity – rôzne druhy aktivít, ktorým sa počas roka venujeme (v minulom roku sme sa venovali akciám ako napr. Pomáhame potravinami 2022 – dobrovoľnícka zbierka potravín; Maturitná kvapka krvi – mobilný odber, atď.)

 • Administratívna, projektová a manuálna výpomoc na spolku – ak budeš mať záujem, môžeš nám tiež pomáhať s tvorbou a organizačnou prípravou rôznych projektov (ako napr. udeľovanie ocenení darcov krvi) alebo administratívnou činnosťou (elektronizácia rôznych dokumentov).

Pokiaľ nemáš záujem o dlhodobú dobrovoľnícku činnosť a potrebuješ si odrobiť dobrovoľnícke hodiny v rámci programu DofE, kontaktuj nás, prosím, na info.ba@redcross.sk.

PRIHLÁŠKA TU

Dôležité !!! – NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV ROBÍME 4X DO ROKA (KAŽDÉ 3 MESIACE). PO ZASLANÍ PRIHLÁŠKY VÁS EVIDUJEME, NO DOBROVOĽNÍKOV Z KAPACITNÝCH DÔVODOV NEKONTAKTUJEME INDIVIDUÁLNE, ALE HROMADNE POČAS NÁBORU.