Nové sanitné vozidlo

14776

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, v spolupráci s Rakúskym Červeným krížom, oblastným spolkom Burgenland, vylepšil svoj vozový park. Dosluhujúcu sanitku VW T4 nahradila novšia VW T5. Takáto obmena je výraznom posunom vpred v kvalite poskytovaných služieb, či už počas zásahov humanitárnej jednotky, prípadne počas zdravotných asistenčných služieb.

Spolupráca s Rakúskym Červeným krížom, oblastným spolkom Burgenland, trvá už skoro 6 rokov a veríme, že sa nám ju podarí ešte väčšmi prehĺbiť. Aj touto cestou by sme sa chceli kolegom z Rakúska poďakovať za mimoriadnu ústretovosť a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.