Ocenenie bezpríspevkových darcov krvi

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, dňa 14.06.2018 pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi ocenil bezpríspevkových darcov krvi z Bratislavy v krásnych priestoroch veľkej zasadačky Miestneho úradu Bratislava-Ružinov.

Za prvý polrok 2018 ocenil územný spolok spolu 238 darcov, za 10 odberov udelil územný spolok 97 darcom bronzovú plaketu MUDr. Jana Janského, za 20 odberov – striebornú plaketu udelil ÚzS 57 darcom, zlatú Jánskeho plaketu udelil 42 darcom, ženám za 30 a mužom za 40 odberov krvi. Diamantovú Jánskeho plaketu si prevzalo 17 darcov – ženy za 60 odberov a muži za 80 odberov krvi. Najvyššie vyznamenanie SČK za darcovstvo krvi – medailu MUDr. Jána Kňazovického, za 100 odberov udelil ÚzS 6 darcom. Všetkým darcom krvi vyslovujeme veľké poďakovanie. Ste vzácnymi ľudmi – každé Vaše rozhodnutie darovať krv a zachrániť tak ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu.

 

 

 

Ďalšie články