OZNÁMENIE O ZVÝŠENÍ STRAVNEJ JEDNOTKY

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, Vám oznamuje výšenie stravnej jednotky z dôvodu zvyšovania cien potravín.
Stravná jednotka sa od 1.1.2021 mení na hodnotu 3,60 € za jeden stravný lístok.
Veríme, že ste s našou kuchyňou spokojní a budeme sa aj naďalej snažiť, aby jedlo bolo vždy chutné a z čerstvých surovín

25. november 2020

Oznam

Ďalšie články