Podpora Mestskej časti Ružinov na projekt Spolu to zvládneme

Ďakujeme Mestskej časti Ružinov za podporu pri realizácii projektu Spolu to zvládneme zameraného na prácu s dôchodcami. V rámci projektu sme im priblížili základy prvej pomoci a oboznámili ich s príznakmi potencionálne život ohrozujúcich ochorení, ktoré by nemali prehliadnuť.

 

Ďalšie články