Podpora od Bratislavského samosprávneho kraja

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu pri vybavení učebne prvej pomoci vo forme dataprojektora a bannera. Vďaka inovácii učebne sa zvýši kvalita a úroveň výučby.

 

Ďalšie články