Podpora od mestskej časti Nové Mesto

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať bratislavskej mestskej časti Nové Mesto za finančnú podporu na realizáciu projektu prepravnej služby. Vďaka tejto podpore budeme schopní naďalej za dostupnú cenu prevádzkovať prepravnú službu špeciálne upraveným vozidlom pre imobilných ľudí.

Ďalšie články