Podpora od Nadácie ESET

Ďakujeme Nadácii ESET za podporu pri nákupe konvektomatu a umývačky riadu do kuchynky, ktorá slúži ako stravovacie zariadenie pre dôchodcov a klientov Domova sociálnych služieb. Vďaka zakúpeným zariadeniam sa zvýši efektivita práce a tým aj rozšíri kapacita poskytovanej služby.

Ďalšie články