Prepravná služba

13536

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prepravnú službu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepraiznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Preprava odkázaných osôb je uskutočňovaná špeciálne upraveným motorovým vozidlom s plošinou pre vozíčkarov do hmotnosti 300 kg (aj s vozíkom) s ukotvením vozíka vo vozidle a pripútaním vozíčkara bezpečnostným pásom. V takomto prípade ostáva jedno miesto aj pre doprovod. V prípade, že klienti sú prepravovaní bez vozíka, možnosť prepravy je pre 4 osoby.

 

Cenník:

 • jazda v rámci mesta: 13€/jedna trasa
 • čakanie do 2 hodín: 2€/0,5 hodiny

 

Objednávanie:

 • najneskôr deň vopred
 • vyplnením formulára (nájdete po zrolovaní stránky nadol)
 • mailom na prepravnasluzba.ba@redcross.sk
 • telefonicky – 0948 858 951 (8:00 – 15:00)

 

Pre koho je služba určená:

 • osoby ZŤP a ich sprievodcovia (preukázanie preukazom ZŤP)
 • seniori nad 62 rokov (preukázanie občianskym preukazom)

Na aké účely je služba určená:

 • preprava do inštitúcií (úrady, súdy, notáry, poisťovňa)
 • preprava na pohreb, spoločenské podujatie, návšteva príbzuných a spoločenského podujatia
 • preprava do zdravotníckeho zariadenia, lekárne a pod.

Kedy je možné službu využiť:

 • pracovné dni od 7:00 do 15:00

 

0