PRERUŠENIE PREVÁDZKY DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SÚVISLOSTI S COVID-19!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto, Miletičova 59, 821 09 Bratislava prerušuje prevádzku Domova sociálnych služieb, kde sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby od 16.3.2020 do 27.3.2020.

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.

Prijímatelia sociálnej služby ambulantnou formou od 16.3.2020 zostávajú v domácom prostredí.

Ďalšie články