Ružinov grant

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať MČ Ružinov, ktorá nám vďaka štedrej dotácii umožnila ukázať správne postupy poskytovania prvej pomoci všetkým základným školám v Ružinove. Z poskytnutých financii sme zakúpili nové resuscitačné modely, modely na nácvik prvej pomoci pri dusení sa a iné pomôcky, vďaka ktorým to bolo možné. Z celého srdca ďakujeme.

 

Projekt Naučím ťa pomáhať! bol podporený z finančných prostriedkov MČ Ružinov

Ďalšie články