Slávnostný večer darcov krvi

Dňa 18. júna 2015 pripravil Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto „Slávnostný večer darcov krvi“ na ktorom boli darcom krvi odovzdané plakety prof. MUDr. Jana Janského a medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického za viacnásobné darovanie krvi. Akcia sa uskutočnila vo veľkej zasadačke Miestneho úradu Bratislava – Ružinov. Udelených bolo celkove 245 darcom plakety a medaile:

94 bronzových plakiet prof. MUDr. J. Janského
67 strieborných plakiet prof. MUDr. J. Janského
64 zlatých plakiet prof. MUDr. J. Janského
15 diamantových plakiet prof. MUDr. J. Janského
5 medailí prof. MUDr. J. Kňazovického

Udelených bolo tiež 5 vyznamenaní „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa“ pre dobrovoľníčky z Miestneho spolku SČK Bratislava – Východné.

Na akcii bola prítomná poverená generálna sekretárka SČK pani Ing.Emília Uhrinová, MPH, predsedníčka SČK, územného spolku Bratislava-mesto pani Ľudmila Vavrová, poverená riaditeľka SČK Bratislava-mesto pani Soňa Kročilová a starostovia bratislavských mestských častí, ako i zástupcovia Národnej transfúznej služby SR a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. O kultúrny program sa postaral spevák Samo Tomeček.

Ľuďom, ktorým patrí veľka vďaka. Sú ľudia, ktorí bezplatne idú a darujú najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv, aby zachranili niekoho, kto to potrebuje.

Ďalšie články