Študentská kvapka krvi 2015

Vážení priatelia,
 

v dňoch 19. októbra až 20. novembra 2015 sa uskutoční už 21. ročník náborovej akcie Študentská kvapka krvi (ŠKK), ktorá je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí. Jej cieľom je motivovať najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve.  Túto náborovú kampaň organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko – transfuziologickými oddeleniami nemocníc (HTO). Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie.  
Mottom kampane je slogan: „Vyhrň si rukávy pre dobrú vec“
Každý darca krvi dostane vreckový diár pre rok 2016
 
Otvorenie Študentskej kvapky krvi 2015 sa uskutoční dňa 19. októbra 2015 v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity na Limbovej ulici č. 12 v čase od 8.00 do 11.00 hod.  za účasti čelných predstaviteľov Slovenského Červeného kríža, zástupcu Národnej transfúznej služby SR, printových a elektronických médií.
Popri mobilných odberoch krvi na stredných a vysokých školách, sa môžete zúčastniť odberu krvi aj na 2 bratislavských pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, a to:
 
NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava – odberové a spracovateľské centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7.00 – 14.00 hod., v utorok do 17.00 hod. Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060. Kontaktná osoba: MUDr. Klára Sviteková – 02/ 5910 3051

NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 3, 833 14 Bratislava – odberové centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7.00 – 14.00 hod., v utorok do 17.00 hod. Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026, vyšetrovňa darcov krvi: 02/5910 3025
 
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu a dúfame, že spoločným úsilím sa nám podarí zabezpečiť úspešný priebeh Študentskej kvapky krvi a zároveň dostatok krvi v zdravotníckych zariadeniach.
 
 
S pozdravom a vďakou

 

Termíny mobilných odberov krvi 21. ročníka Študentskej kvapky krvi
(mobilné odbery sú vždy v čase od 8.00 do 11.00 hod.)

19. 10. 2015 – Slovenská zdravotnícka univerzita – Limbova 12, Bratislava

20. 10. 2015 – Vysoká škola manažmentu – Panónska cesta 17, Bratislava

28. 10. 2015 – Akadémia Policajného zboru – Sklabinská 1, Bratislava

10. 11. 2015 – Ekonomická univerzita Dolnozemská cesta 1, Bratislava

3. 11. – 12. 11. – Univerzitná kvapka krvi – Univerzita Komenského:

3. 11. 2015 – Právnická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6

4. 11. 2015 – Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu

5. 11. 2015 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4

9.11.2015 – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

10. 11. 2015 – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

11. 11. 2015 – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

12. 11. 2015 – Fakulta managementu UK, Odbojárov 10

 

 

54450