Stuha za život

1. December, rovnako ako po minulé roky sme si pripomenuli Svetový deň boja proti HIV/AIDS. Fakt, že počet HIV pozitívnych ľudí narastá nielen vo svete, ale aj na našom malom Slovensku narastá bol pre nás motorom, ktorý nás hnal počas tejto akcie. Našim cieľom bolo zvýšiť povedomie a zmenšiť stigmatizáciu osôb žijúcich s týmto ochorením. Mnohokrát sa totiž v očiach verejnosti stretávajú s nepochopením a odsudzovaním. Podarilo sa nám vybaviť miesto pre infostánok v obchodnom centre Eurovea, za čo im veľmi ďakujeme. Okrem prezentácie pre širokú verejnosť sme si do obchodného centra pozvali aj školy, pre ktoré sme si pripravili besedy nielen o ochorení, ale aj o formách prevencie. Zúčastnili sa ich študenti zo ZŠ v Ružovej doline a gymnázií Pankúchova, Ľ. Sáru a Gymnázia pre mimoriadne nadané deti na Skalickej. Po rozhovoroch s médiami sme sa za pomoci verejnosti vydali zapáliť symbol boja proti tomuto ochoreniu – stužku z kahancov.

 

Text: Alexander Šulík

Fotografie: Margita Škrabálková

 

Akcia na podporu obetí HIV

Ďalšie články