Verejné obstrávanie

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto v súvislosti s verejným obstarávaním vypisuje výzvu na predloženie ponuky k zákazke

  • Elektrocentrála Honda

Podrobnosti v prílohe

Výzva na predloženie ponuky

Ďalšie články